Övriga aktiviteter

Vi planerar för ytterligare aktiviteter och kurser i höst.