Månadsmöten

Årsmöte och Månadsmöten hålls på Bellevue Park

14 sept kl 13 –  Ingmar Skogar visar fantastiska bilder och berättar om Hebriderna

12 okt kl 13 – Musikquiz

15 nov kl 13 – Björn och Zebbie Fagerlind berättar och visar bilder från sitt arbete i Malawi

15 dec kl 13 – Julbord och Julspecial

Anmälan till månadsmöten görs till Birgita Porutis 070 622 37 64 senast torsdag före mötet

Pris 120 kr inkl lunch