Aktuella försäkringar

Livförsäkring
Inom sex månader från att du har blivit medlem i SPF och om du då är mellan 60 och 70 år, kan du teckna en livförsäkring på ett eller ett halvt prisbasbelopp.

Olycksfallsförsäkring
Som medlem i SPF kan du oavsett ålder teckna en olycksfallsförsäkring som ersätter kostnader i samband med olycksfallet samt ger ersättning vid invaliditet.

Rådgivning
Vi erbjuder dig som medlem kostnadsfri rådgivning på något av våra 67 kontor runt om i Sverige.
Gå in på www.skandia.se för att boka besök eller ring 020-55 55 00