Hem

Även om du inte är bosatt i Djupadalsområdet i Malmö är du lika välkommen att bli medlem hos oss.
Vi har våra månadsmöten på Bellevue Parks restaurang.
Medlemsavgiften är 300 kr per år.
Intresseanmälan för medlemskap skickas till info@spfdjupadal.se

Din Mailadress – Skicka den till info@spfdjupadal.se så får du information snabbare.


Våra höstaktiviteter är uppdaterade

Viktigt att du lämnat aktuell mailadress och rätt mobilnummer. Kontakta undertecknad om du är tveksam.

Birgitta Porutis – tel 070 622 37 64
e-mail: info@spfdjupadal.se

 

SPF Stadgar 2022