Studiecirklar

Sociala gruppen –  i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

Plats Öresundsgården – Ansvarig Sven Thörn tel 0709-39 54 13