Månadsmöten

Vi avvaktar myndigheternas rekommendationer innan vi öppnar upp för träffar – även SAM avråder just nu för möten och har tills vidare stängt på Baltzarsgatan.