Månadsmöten

Vårens träffar är inställda tills vidare p g a Corona.

Vi träffas på Bellevue Parks restaurang kl 13  – lunch och underhållning 120 kr – förhandsanmälan till Birgitta Porutis tel 0706-223764  eller birgitta@justsent.com
eller Monica Ajdin tel 0704-184464 senast tisdag före mötet. Obs! att anmälan är bindande.